CBE Polska

Zapisz się do Newslettera!

Co zyskujesz?
 • dostęp do akcji specjalnych - będziesz otrzymywać informacje o nieodpłatnych szkoleniach, zniżkach dla stałych klientów itp. lub puli darmowych wejściówek w obrębie płatnych wydarzeń
 • informacje o nowościach - jako pierwsza/pierwszy dowiesz się możliwościach zaangażowania (merytorycznego, wizerunkowego) w nasze wydarzenia
 • regularne dawki ciekawej wiedzy - będziesz dostawać aktualne wiadomości i informacje z branży

Graniczny podatek węglowy - nowe regulacje.

cbam popr
Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w sprawie przyjęcia nowego cła - tzw. granicznego podatku węglowego (CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism). Bedzie to opłata pobierana od importowanych towarów, których wytworzenie powoduje emisję dwutlenku węgla. Swoisty mechanizm, dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2. Powinien być zdefiniowany w taki sposób, aby wyrównywał koszty emisji Co2 ponoszone przez producentów w różnych regionach świata. Stawka powinna zależeć od emisyjności produkcji importowanego towaru i różnicy pomiędzy ceną uprawnienia do emisji w UE (ceną w EU ETS) a ewentualnym kosztem emisji ponoszonym w kraju eksportera.
CBAM ma również na celu wyrównanie szans z krajowymi producentami tych samych towarów, którzy płacą za emitowany przez siebie węgiel. Może on w przyszłości zastępować, a nie uzupełniać obecne polityki przeciwdziałania ucieczce emisji ( tj. dystrybucja bezpłatnych uprawnień, a także rabaty od kosztów energii dla energochłonnych branż).  Pierwsza ocenę skutków wprowadzenia regulacji opracowało już w Polce CAKE (Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych), które działa w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), będą cego częścią Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB).  W swojej analizie CAKE przyjęło, że podatkiem powinien zostać objęty import z sektorów o dużej energochłonności i emisyjności produkcji, tych, które wskazano na liście sektorów zagrożonych ucieczką emisji. Sektory te mają ok. 48 proc. udział w emisji objętej unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji CO2 (EU ETS - EU Emissions Trading System) oraz znaczący udział w wymianie handlowej - 22 proc. dla importu i 32 proc. dla eksportu.  W związku z wątpliwościami w otoczeniu regulacyjnym, prezentujemy Państwu Seminarium online: "Graniczny podatek węglowy - nowe regulacje. Carbon Border Adjustment Mechanizm", które odbędzie się 26 listopada 2020 roku.

Seminarium online Polenergia: Wpływ zmian na rynku energii na źródła OZE

polenergia700

Zapraszamy na realizowane wspólnie przez: CBE Polska i POLENERGIA S.A. bezpłatne seminarium online poświęcone wpływowi zmian na rynku energii na źródła OZE. Prelekcje poprowadzą: Jarosław Bogacz, Piotr Malik, Filip Piasecki, Rafał Barchanowski, Marta Maciążek. W trakcie wydarzenia m.in.: Co oznaczają zmiany na rynku bilansującym dla wytwórcy OZE, przyszłość OZE w perspektywie transformacji energetycznej, czy planowane zniesienie obliga giełdowego wpłynie na ceny energii w Polsce, jak optymalnie sprzedawać energię z własnego OZE? Zgłoszenia należy dokonać poprzez  mailową deklarację chęci udziału wysłaną na adres: . Więcej o agendzie, prelegentach i szczegółach seminarium na dedykowane stronie wydarzenia: https://cbepolska.pl/pl/seminarium-polenergia-wplyw-zmian-na-rynku-energii-na-zrodla-oze.html

Piąta edycja naszego autorskiego seminarium o kontraktach PPA już w pażdzierniku!

ppa5


Zapraszamy Państwa do udziału w piątym seminarium "Corporate Power Purchase Agreement (PPA)", które odbędzie się 22 października 2020 roku w formule online. Za nami już 4 edycje seminarium na temat umów PPA, które zgromadziły ponad 370 specjalistów.
W programie seminarium:
 • Rafał Hajduk, Partner Kancelarii prawnej DZP opowie o umowach PPA w kontekście polskiego otoczenia regulacyjnego,
 • Szanse, bariery i ryzyka implementacji PPA w Polsce,
 • PPA jako alternatywa dla aukcji OZE,
 • Kasper Walet, Managing Director Maycroft - ekspert z ponad 20 letnim doświadczeniem w szacowaniu ryzyka i handlu tzw. "commodities ". Opowie określaniu i zarządzaniu ryzykiem przy umowach PPA (z określoną ceną zmienną i stałą)
 • Jonas Lau Forsberg Nihøj, Director of Energy Trade, European Energy AS opowie o tym: jak wybrać i dososować model umowy PPA, które modele biznesowe sprawdzają się najlepiej i jakie są najlepsze praktyki rynkowe? We wrześniu 2019 firma podpisała kontrakt PPA
  i zbuduje dwie elektrownie słoneczne o łącznej mocy 82 MW wyłącznie w celu dostarczania energii elektrycznej do Google LLC.
 • Nihat Hünerli, Head of Energy Business - EMEA Region, Schneider Electric. Firma doradzała przy podpisaniu pierwszej publicznie ogłoszonej umowy VPPA (Virtual Power Purchase Agreement) w Polsce. 10 letnią umowę podpisała holenderska firma Signify, która będzie kupować energię wiatrową  dla zasilenia zakładów produkcyjnych i kilku biur Signify na terenie Polski.
 • Stephan Dinse, Manager Power Sales, Manager Power Sales / PPA Transaction, PNE AG. W 2019 roku firma podpisała Umowę PPA z niemiecką farmą wiatrową LichtBlick SE. Od 31 grudnia 2020 r. tysiące turbin wiatrowych w Niemczech utraci prawo do stałego stałego dofinansowania na podstawie ustawy o OZE (finansowanie EEG) . W sumie około 4,5 GW zainstalowanej energii wiatrowej stanie przed wyzwaniem, jakim jest generowanie odpowiednich przychodów z energii elektrycznej w przyszłości. Umowa PPA z LichtBlick SE daje perspektywę dalszej eksploatacji turbin wiatrowych po wygaśnięciu dotacji.
Program wydarzenia jest dostępny pod linkiem: https://cbepolska.pl/pl/v-seminarium-corporate-power-purchase-agreement.html
Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod linkiem:  https://cbepolska.pl/images/PPA_190829/ppa5formularz.pdf

Strategia UE w zakresie wodoru oraz Europejski sojusz na rzecz czystego wodoru

European Commission
Christian Weinberger, Senior Adviser - Advanced Industrial Technologies/ Hydrogen Coordinator, DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, European Commission potwierdził swój wykład podczas naszego seminarium "Green Hydrogen from renewable in Poland", które odbędzie się 20 sierpnia 2020 w formule online. Podczas wydarzenia opowie o strategii UE w zakresie wodoru, która dotyczy sposobu wykorzystania jego potencjału dzięki inwestycjom, regulacji, stworzeniu rynku oraz badaniom i innowacji. W latach 2020-2024 planowane jest wsparcie elektrolizerów wodorowych zasilanych energią z OZE o mocy co najmniej 6 GW. Natomiast w latach 2025-2030 wodór musi stać się częścią zintegrowanego systemu energetycznego, z elektrolizerami wodorowymi zasilanymi energią z OZE o mocy co najmniej 40 GW. Więcej

Zielony wodór z OZE w Polsce - perspektywy inwestycyjne

gho2


Ze względu na rosnące zainteresowanie potencjałem inwestycji w tak zwany "zielony wodór" produkowany z OZE, zapraszamy Państwa do udziału w seminarium "Green Hydrogen from renewable in Poland", które odbędzie się 20 sierpnia 2020 w formule online. Głównym celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń ekspertów z Polski i zagranicy, by zdefiniować główne bariery oraz możliwości implementacji technologii wodorowych i ogniw paliwowych w Polsce. W programie m.in. przedstwaiciele Komisji Europejskiej, Neste, KPMG, Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej IRENA, NCBR, Ways2H Inc. Zapraszamy do rejestracji. Więcej...

Zmiany w regulacjach dla branzy chemicznej : REACH i CLP

zdc


Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w szkoleniu online "Zmiany w regulacjach dla chemikaliów: REACH i CLP", które odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2020 roku. Szkolenie poprowadzi Monika Wasiak-Gromek. Naczelnik Wydziału Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP, Biuro do Spraw Substancji Chemicznych. W programie m.in. aktualizacja dokumentacji rejestracyjnej, nowe kary, nonosubstancje, zmiana załącznika II dotyczącego kart charakterystyki, nowe graniczenia w stosowaniu chemikaliów, nowy system zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie i wiele innych. Serdecznie zapraszamy do rejestracji. Więcej...

Orange Polska S.A o pierwszym podpisanym fizycznym kontrakcie cPPA w Polsce

orangePodczas czwartej edycji semianrium "Corporate Power Purchase Agreement (PPA)" przedstawiciele Orange Polska opowiedzą o pierwszym podpisanym w Polsce fizycznym kontrakcie cPPA. Wystąpią: Daniel Piechocki oraz Łukasz Wyłuda.

Orange Polska podpisało pierwszy fizyczny kontrakt cPPA na dwie farmy wiatrowe w Polsce. Umowa zakłada dostawę około 500 GWh zielonej energii elektrycznej w okresie 10 lat. Dwie farmy wiatrowe zbudowane i eksploatowane przez WPD (5 MW dla Jarocina Wschodu i 10 MW dla Krotoszyna) dla tego PPA zaczną dostarczać dekarbonizowaną energię elektryczną do Orange Polska w styczniu 2021 r. Obie instalacje są zlokalizowane w województwie wielkopolskim. Łącznie dostarczą 50 GWh rocznie na potrzeby działalności Orange Polska. Energia z nowych wiatraków popłynie do 18 tys. obiektów w infrastrukturze Orange, takich jak stacje bazowe telefonii mobilnej czy szafy dostępowe znajdujące się na ulicach miast. Inwestycja zaspokoi niemal 10 procent zapotrzebowania energetycznego operatora. Link do strony internetowej: https://cbepolska.pl/pl/seminarium-corporate-power-purchase-agreement.html

Page 1 of 79

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Joomlart